Concordia Sexbierum
TwitterFeed

Geschiedenis

 

De Drumband werd opgericht in April 1979. Vanaf die tijd waren het twee verenigingen onder één naam, Chr. Muziekver. “Concordia” Sexbierum. De drumband bestond toen alleen uit een aantal tamboers die onder leiding van Jacob Jan Zoodsma stond en werd er geoefend in het oude schooltje te Pietersbierum. Later werden signaal-trompetten aan de tamboers toegevoegd. Al vrij snel veranderden de signaaltrompetten in GD-trompetten (één-ventiel) en werden daar ook bassen aan toegevoegd. Sinds 1982 staat de Drumband onder algehele leiding van Jan Zoodsma die dit overnam van zijn vader Dhr. Jacob Jan Zoodsma uit Minnertsga.

 

Op vele locaties in het dorp, van school tot bovenzaal café en van zolder Marktprofijt tot jeugdsoos, werd gerepeteerd omdat een eigen gebouw er niet in zat. In 1983 werd voor het eerst deelgenomen aan een bonds concours als 3e-divisie band en van 1988 tot 1991 in de 2e-divisie en van 1991 tot 2002 kwam de drumband uit in de 1e-divisie.5 maal werd er deelgenomen aan een Internationaal concours te Rastede in Duitsland. Dit is een jaarlijks muziek festijn waar wereldwijd muziekbands komen om hun kunsten te vertonen. Showbands, fanfaregroepen, drumbands alles komt er om een prijs in de wacht te slepen.


In 2002 werd besloten om over te stappen naar een drumfanfare met drieventiel instrumenten (trompetten, euphoniums, sousafoons en schuiftrombones). De reden hiervoor was dat er geen tot zeer weinig muziek meer voor bands met een GD-bezetting, éénventiel instrumenten, werd geschreven.Na een periode van twee jaar veel oefenen liet de Drumfanfare zich weer zien op het bonds concours in Dokkum in 2004. Uitkomend in de introductie divisie behaalde de band een 1ste prijs met het advies om het jaar daarop in de 2e-divisie uit te komen. Dit was natuurlijk een geweldig resultaat op de nieuwe drieventiel instrumenten.


In juni 1980 werd er een majorette peloton opgericht door Marion Geveke. Ook voor hen was er weinig oefenruimte en werd er gestart in de komkommer kassen van de Firma Hartman. Er werd gestart met een groep van 9 meiden. Na een jaar kwam er nog een minimajorette groep bij. De majorette groepen zijn op dit moment verdeeld over een A, B en C peleton.


De Colorguard en A-majorettes begeleiden de drumband tijdens hun optredens, maar ook word er individueel deelgenomen aan concoursen en twirll wedstrijden. De majorettes staan sinds 2007 onder leiding van Froukje Dijkstra en Lysanne Teertstra. De Colorguard staan sinds 2007 onder leiding van Trea Noteboom-Vaartjes en Jitske Knol uit Menaldum.